News Update :

Follow on twitter

Follow on twitter

ads

ads
<>தற்போது கிடைத்த செய்திகள்>>

பள்ளிவாசல் நிருவாக உறுப்பினர்களுடனான கலந்துரையாடல்.

பலரது விமர்சனங்களுக்குள்ளான சம்மாந்துறை மற்றுமொரு அரசில் பிரவேசம் யூ.நபீர் (21.07.14) அஷர் தொழுகையை தொடரந்து சம்மாந்துறை சின்னப்பள்ளிவாசலுக்கு வருகைதந்து பள்ளிவாசல் நிருவாக குழு உறுப்பினர்களுடன் கலந்துரையாடியதுடன் அங்குள்ள குறை நிறைகளை கேட்டுயிருந்தார்.

Share this Article on :

வினோதம்

Comments

 

© Copyright Sammanthurai News 2015| Design by | Published by www.sammanthurai.net | .