News Update :

Follow on twitter

Follow on twitter

ads

ads
<>தற்போது கிடைத்த செய்திகள்>>

நெல்லுப்பிடிச்சந்தி வரவேற்பு வளைவில் வாகன விபத்து

சம்மாந்துறை நெல்லுப்பிடி சந்தி வரவேற்பு வளைவில்  (12) திகதி வியாழக் கிழமை இரவு 7.18 மணியளவில் அறுவடை இயந்திரத்தை அதிக வேகத்தில் ஏற்றிக் கொண்ட வந்த டிரக்டர் இயந்திரத்தின் பெட்டி தடம்புரண்டதனால் அறுவடை இயந்திரம்  வளைவை கடக்க முற்பட்ட போது  விபத்து விபத்துக்குள்ளாகியது.

Share this Article on :

வினோதம்

Comments

 

© Copyright Sammanthurai News 2015| Design by | Published by www.sammanthurai.net | .