News Update :

Follow on twitter

Follow on twitter

ads

ads
<>தற்போது கிடைத்த செய்திகள்>>

தலைப்பிறை மாநாடு.

ரமழான் மாத தலைப்பிறை தொடர்பாக தீர்மானிப்பதற்கான மாநாடு கொழும்பு பெரிய  பள்ளிவாசலில் 20.07.12ஆந் திகதி மஃரிப் தொழுகைக்குப் பின்னர் இடம்பெறும்.
Share this Article on :

வினோதம்

Comments

 

© Copyright Sammanthurai News 2015| Design by | Published by www.sammanthurai.net | .