News Update :

Follow on twitter

Follow on twitter

ads

ads
<>தற்போது கிடைத்த செய்திகள்>>

கிழக்கு பல்கலைக்கழக பிரயோக விஞ்ஞான பீடத்தின் முதலாவது வருடாந்த விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி மாநாடு


சம்மாந்துறை- தென் கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் பிரயோக விஞ்ஞான பீடத்தின் ஏற்பாட்டில் முதலாவது வருடாந்த விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி மாநாடு புதன்கிழமை 28-03-2012  நடைபெற்றது.

பிரயோக விஞ்ஞான பீடாதிபதி கலாநிதி எம்.ஐ.எஸ்.ஸபீனா தலைமையில் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழக உப வேந்தர் கலாநிதி எஸ்.எம்.எம்.இஸ்மாயில், பேராதனை பல்கலைக் கழக விவசாய பீடத்தின் சிரேஷ்ட பேராசிரியர் அதுல பெரேரா உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.
Share this Article on :

வினோதம்

Comments

 

© Copyright Sammanthurai News 2015| Design by | Published by www.sammanthurai.net | .