News Update :

Follow on twitter

Follow on twitter

ads

ads
<>தற்போது கிடைத்த செய்திகள்>>

மகா லட்சாதிபதி போட்டியில் பங்கு பெற்றி 10,000 ரூபா பெறுமதியான காசோலையை பெற்ற சம்மாந்துறையை சேர்ந்த ஹபீப்

பிரபல இலங்கை தொலைக்காட்சியான சக்திTV யின் 7788 மகாலட்சாதிபதி போட்டியில் பங்குபெற்றி இறுதி போட்டியில் நேடியாக கலந்து கொண்டு தொடர்ச்சியாக ஏழு வினாக்களுக்கு பதிலளித்து 10,000 ரூபா பெறுமதியான காசோலையை பெற்றுக் கொண்டார் சம்மாந்துறையை சேர்ந்த ஹபீப். இதன் நேரடி கானொலி 28-01-2012ந் திகதி சக்திTV யில் ஒலிபரப்பப்பட்டது.
Vision Video Record - ஏ.ஆர்.Sajith Ali
Share this Article on :

வினோதம்

Comments

 

© Copyright Sammanthurai News 2015| Design by | Published by www.sammanthurai.net | .