News Update :

Follow on twitter

Follow on twitter

ads

ads
<>தற்போது கிடைத்த செய்திகள்>>

சுய தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள மகளிர் அமைப்புக்களின் பிரதிநிதிகளுக்கான தலைமைத்துவ செயலமர்வு

சம்மாந்துறை பிரதேச செயலக மகளிர் அபிவிருத்தி பிரிவினால் சுய தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள மகளிர் அமைப்புக்களின் பிரதிநிதிகளுக்கான தலைமைத்துவ செயலமர்வு (2011-12-29) வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

சம்மாந்துறை பிரதேச செயலக மகளிர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் வை.என்.எல்.பஸீலா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் உதவி பிரதேச செயலாளர் எம்.ஐ.எம்.தௌபீக், உளவளத்துணை உத்தியோகத்தர் எம்.எஸ்.எம்.ஜறூன்,உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.


Share this Article on :

வினோதம்

Comments

 

© Copyright Sammanthurai News 2015| Design by | Published by www.sammanthurai.net | .