News Update :

Follow on twitter

Follow on twitter

ads

ads
<>தற்போது கிடைத்த செய்திகள்>>

சம்மாந்துறை பிரதேச செயலகத்தின் உதவி பிரதேச செயலாளராக தௌபீக் நியமனம்.

எம்.ஐ.எம்.தௌபீக் 
சம்மாந்துறை பிரதேச செயலகத்தின் உதவி பிரதேச செயலாளராக சாய்ந்தமருது பிரதேசத்தில் உதவி பிரதேச செயலாளராக கடமையாற்றிய எம்.ஐ.எம்.தௌபீக் அம்பாரை மாவட்ட செயலாளரால் நியமிக்கப்பட்டு திங்கட்கிழமை தமது கடமைகளை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
Share this Article on :

வினோதம்

Comments

 

© Copyright Sammanthurai News 2015| Design by | Published by www.sammanthurai.net | .