News Update :

Follow on twitter

Follow on twitter

ads

ads
<>தற்போது கிடைத்த செய்திகள்>>

தரம் 7 மாணவர்களின் - விடுகை விழா நிகழ்வு

சம்மாந்துறை முஸ்லிம் மகளிர் வித்தியாலயத்தின் தரம் 7மாணவர்கள் ஏற்பாடு செய்த விடுகை விழா-நிகழ்வு (2011-12-06) திகதி மகளிர் வித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்றது. இன் நிகழ்வில் பாடசாலை அதிபர் உட்பட பிரதி அதிபர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சிறப்பு அதிதிகளாக கலந்து சிறப்பித்தனர்.
Share this Article on :

வினோதம்

Comments

 

© Copyright Sammanthurai News 2015| Design by | Published by www.sammanthurai.net | .