News Update :

Follow on twitter

Follow on twitter

ads

ads
<>தற்போது கிடைத்த செய்திகள்>>

கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திற்கு புதிய வேந்தர் நியமணம்.

கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய வேந்தராக கொழும்பு பல்கலைகழகத்தின் முன்னை நாள் பேராசிரியை யோகா இராசநாயகம் உடற் செயற்படும் வண்ணம் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Share this Article on :

வினோதம்

Comments

 

© Copyright Sammanthurai News 2015| Design by | Published by www.sammanthurai.net | .